För en bättre arbetsplats - för alla.

Med över 50 års sammanlagd erfarenhet erbjuder vi resultatinriktade tjänster av högsta kvalitet inom en rad olika arbets- och organisationspsykologiska fält. Välkommen.

För en bättre arbetsplats - för alla.

Med över 50 års sammanlagd erfarenhet erbjuder vi resultatinriktade tjänster av högsta kvalitet inom en rad olika arbets- och organisationspsykologiska fält.

Stenmanochthylefors_STHQskugga3

Över 50 års erfarenhet.

Stor erfarenhet, stora resultat.

 

Stenman & Thylefors tillhandahåller tjänster inom det arbets- och organisationspsykoligiska området och består av två samverkande företag: Ingela Thylefors AB och Frank Stenman AB.  Vi har ett mångårigt samarbete bakom oss och tar nu ett steg till i en gemensam verksamhet.

 

Läs mer om vår verksamhet här »

Över 50 års erfarenhet.

Stor erfarenhet, stora resultat.

 

Stenman & Thylefors tillhandahåller tjänster inom det arbets- och organisationspsykoligiska området och består av två samverkande företag: Ingela Thylefors AB och Frank Stenman AB.  Vi har ett mångårigt samarbete bakom oss och tar nu ett steg till i en gemensam verksamhet.

 

Läs mer om vår verksamhet här »

Stenmanochthylefors_STHQskugga
323674_2774108044355_1657300108_o kopia

Frank Stenman

 

Frank Stenman är leg. psykolog. Fortbildning vid NTL Institute, Alexandria, VA, USA, samt Temperament Research Institute, Huntington Beach, CA, USA. Sedan 1995 egen konsultverksamhet, med arbets- och organisationspsykologisk inriktning, främst chefs- och medarbetarskapsutveckling.

Läs mer »

thylefors_ingela_1_nytest kopia

Ingela Thylefors

 

Ingela Thylefors är leg. psykolog och docent vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Hennes aktuella forskning rör effektivitet och arbetsorganisation i tvärprofessionellt samarbete samt ledarskap. Som konsult arbetar hon främst med utredningar och utvärderingar.

Läs mer »

323674_2774108044355_1657300108_o kopia

Frank Stenman

 

Frank Stenman är leg. psykolog. Fortbildning vid NTL Institute, Alexandria, VA, USA, samt Temperament Research Institute, Huntington Beach, CA, USA. Sedan 1995 egen konsultverksamhet, med arbets- och organisationspsykologisk inriktning, främst chefs- och medarbetarskapsutveckling.

Läs mer »

thylefors_ingela_1_nytest kopia

Ingela Thylefors

 

Ingela Thylefors är leg. psykolog och docent vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Hennes aktuella forskning rör effektivitet och arbetsorganisation i tvärprofessionellt samarbete samt ledarskap. Som konsult arbetar hon främst med utredningar och utvärderingar.

Läs mer »

Tillsammans skapar vi en bättre arbetsplats för alla.

Våra arbetsområden

Kurser
Utvärdering
Medarbetarskap
Kartläggning
Konsultservice
Skrivhjälp
Utredning
Föreläsning

Stenman & Thylefors

Frank Stenman

frank@stenmanochthylefors.se

070 818 15 34

Ingela Thylefors

ingela@stenmanochthylefors.se

070 816 84 08

Frank Stenman AB © 2016 | Ingela Thylefors AB © 2016