Arkiv för mars 2021

Utbildning i motiverande arbetsplatsmöten

Bättre arbetsplatsträffar – något för dig? Vi är i färd med att utveckla en tvådagars workshop kring temat arbetsplatsträffar, APT, där alla är delaktiga och deltar i dialogen. Det kommer att bli en första dag med genomgång och diskussion av Vad, Varför och Hur när det gäller APT – med en tonvikt på det senare.…

Läs mer