323674_2774108044355_1657300108_o kopia 2

Frank Stenman

 

Frank Stenman är legitimerad psykolog. Fortbildning vid NTL Institute, Alexandria, VA, USA, samt Temperament Research Institute, Huntington Beach, CA, USA. Han har sedan 1995 en egen konsultverksamhet, med arbets- och organisationspsykologisk inriktning, främst chefs- och medarbetarskapsutveckling. Andra exempel är arbetsmiljöundersökningar, stöd vid förändringsarbete och utredningar. Sedan några år tillbaka driver Frank också kaffebutiken Karibiskt Kaffe. Kaffet som han själv importerar är ekologiskt och går att köpa både i butik och på nätet.

frank@stenmanochthylefors.se

070 818 15 34

Frank Stenman

 

Frank Stenman är legitimerad psykolog. Fortbildning vid NTL Institute, Alexandria, VA, USA, samt Temperament Research Institute, Huntington Beach, CA, USA. Han har sedan 1995 en egen konsultverksamhet, med arbets- och organisationspsykologisk inriktning, främst chefs- och medarbetarskapsutveckling. Andra exempel är arbetsmiljöundersökningar, stöd vid förändringsarbete och utredningar. Sedan några år tillbaka driver Frank också kaffebutiken Karibiskt Kaffe. Kaffet som han själv importerar är ekologiskt och går att köpa både i butik och på nätet.

frank@stenmanochthylefors.se

070 818 15 34

323674_2774108044355_1657300108_o kopia 2