AO-konsulten, praktisk handbok för konsulter och chefer

Ny bok av Ingela Thylefors, Frank Stenman m fl

Thylefors, Ingela AO-konsulten
Publiceras i BTJ-häftet nr 12, 2020. Lektör David Meden
Recension

Ingela Thylefors, den svenska nestorn inom arbets- och organisationspsykologi, har sammanställt en handbok med hjälp av sex kollegor inom fältet. Boken är välskriven och grafiskt behaglig att arbeta sig igenom. Redaktören förutsätter att man har en högskoleutbildning inom ämnet, men AO-konsulten kan nog även läsas av en intresserad läsare från andra akademiska ämnen. Som alla böcker av Thylefors är den grundad i en gedigen teoretisk och praktisk kunskap. Fyra logiska delar ingår. Den första delen lägger en grund till konsultarbetet, nästa del behandlar hur man diagnostiserar gruppen eller organisationen. Den tredje delen tar upp möjliga interventioner och sista avsnittet är en sammanställning av lämpliga verktyg för en konsult. Det finns en gedigen referenslista utifrån vilken läsaren kan fördjupa sig. Jag kan varmt rekommendera boken till studenter, chefer, fackliga representanter och konsulter.
Helhetsbetyg: 5.

ao-konsulten-en-handbok-i-arbets--och-organisationspsykologi

Skalan för helhetsbetygen är femgradig enligt följande: 5 – Briljant; 4 – Mycket bra; 3 – Bra; 2 – Ordinär; 1 – Undermålig.

Lämna en kommentar