Utbildning i motiverande arbetsplatsmöten

Bättre arbetsplatsträffar – något för dig?

Vi är i färd med att utveckla en tvådagars workshop kring temat arbetsplatsträffar, APT, där alla är delaktiga och deltar i dialogen. Det kommer att bli en första dag med genomgång och diskussion av Vad, Varför och Hur när det gäller APT – med en tonvikt på det senare. Därefter följer en andra dag med praktisk träning och feedback av typen feed-forward.

Som slutresultat hoppas vi att fler arbetsplatser kommer att få möten som stimulerar till engagemang och delaktighet, genom säkrare och mer kreativa mötesledare.

Vi tänker oss en gruppstorlek om högst 12 personer, vilket ger träningsutrymme för alla.

Vi återkommer alldeles snart med en mer detaljerad design. Har du frågor, specifika förslag på innehåll eller andra synpunkter, hör gärna av dig per mail, alternativt går det bra att skriva i kommentarsfältet här nedan.

Lämna en kommentar